Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag test Verplichting

Voor veel mensen is hun hond een volwaardig lid van het gezin. De hond moet sociaal zijn en geen ongewenst gedrag vertonen. Honden die heel erg bang of juist heel erg agressief zijn, zijn niet geschikt als huisdier. Als fokker weet je hoe belangrijk het sociaal gedrag van je honden is. Sociaal gedrag van je pups begint al bij de keuze van de reu die je wilt gebruiken om je teef te dekken. Je kent je teef als geen ander en wilt ook graag inzicht in het gedrag van de reu. Om het gedrag van een hond te kunnen testen, hebben wij de MAG-test laten ontwikkelen. MAG staat voor Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag. Met de MAG-test kun je niet alleen angst en agressie testen, maar ook andere gedragsaspecten. Voor sommige rassen is een MAG-test verplicht als je met honden van zo’n ras wilt fokken. Over de MAG-test en voor welke rassen deze test verplicht is, lees je hier meer.

De mag-test

De MAG-test is een gedragstest waarmee je verschillende gedragsaspecten kunt onderzoeken. De test is geschikt voor alle rassen. Hoe meer honden binnen een ras getest worden, hoe beter inzicht we krijgen in hoe het staat met het gedrag van een ras.

Bij sommige rassen, zoals de Hovawart en de Rottweiler, hebben de rasverenigingen al veel ervaring met gedragstesten. Zij testen de honden op hun vermogen om te werken, maar ook of ze geschikt zijn als familiehond. Zo doen de verenigingen niet alleen veel ervaring met gedragstesten op, maar verzamelen ze ook veel data.

De MAG-test is gevalideerd. Dit betekent dat honden die een bepaald resultaat halen bij de MAG-test met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zich op dezelfde manier zullen gedragen in een praktijksituatie. Bijt een hond tijdens de MAG-test, dan is de kans groot dat hij dat in een echte situatie ook doet. 93% Van de honden die niet bijten tijdens de MAG-test doet dat ook niet in het maatschappelijk verkeer.

Een protocol beschrijft de opstelling, de inhoud, de timing, de observatie en de interpretatie van de observaties. Daardoor kunnen we de test iedere keer op dezelfde manier afnemen. Twee speciaal daarvoor geschoolde gedragskeurmeesters nemen de test af. Ook is er een MAG-testleider aanwezig.

Verplichte mag-test voor de afgifte van stambomen

Voor sommige rassen is een MAG-test verplicht om een stamboom te kunnen aanvragen. Zo willen we ongewenst (agressief) gedrag binnen deze rassen voorkomen. Als een nest niet aan deze regels voldoet, geven wij géén stambomen af voor dit nest en schrijven wij de honden niet in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) in.

Pups van ouders die geslaagd zijn voor de MAG-test, tonen significant minder agressief gedrag. Ook zijn ze minder angstig. Dat is belangrijk, want veel honden maken deel uit van het gezin. Ze moeten dus sociaal zijn en geen ongewenst gedrag vertonen.

Regels voor het ras American Staffordshire Terriër 

Voor het aanvragen van stambomen voor een nest pups moeten beide ouderdieren de MAG-test met goed gevolg hebben afgelegd. Dit geldt niet als je een buitenlandse reu gebruikt; deze hoeft geen MAG-test af te leggen. Neem voor meer informatie contact op met de rasvereniging.

Zie link:  Raad van Beheer