Stamboom

Staffordshire Terriërs (zowel de Amerikaanse als de Engelse) dienen in Nederland in het bezit te zijn van een FCI-stamboom. De FCI is een wereldwijde organisatie welke stambomen uitgeeft. Voor Nederland wordt dit gedaan door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied (RvB), voor België wordt dit door de Sint Hubertus gedaan. Maar voorzichtigheid is geboden, want niet iedere FCI stamboom is een officiële FCI stamboom. Momenteel bestaat er een groot probleem met “FCI-stambomen” uit de Oost Blok landen. Een dringende waarschuwing is dan ook op zijn plaats.

Wanneer men besluit een pup te kopen met een Tsjechische of Hongaarse stamboom, dan raden wij je aan om alvorens tot koop over te gaan, de stamboom EERST te laten verifiëren door de desbetreffende rasvereniging. Momenteel worden er zeer veel American Staffordshire Terriërs aangeboden met een Tsjechische stamboom die door de FCI zouden zijn uitgegeven. Laat dit eerst controleren en let op de reactie van de verkoper wanneer je hem of haar confronteert met een controle. Ga niet klakkeloos over tot aankoop, maar laat kijken naar de stamboom en vergewis jezelf ervan dat je te maken hebt met een OFFICIEEL TSJECHISCH FCI STAMBOOM. Zorg ervoor dat je achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Te koop aanbieden van stamboomloze Staffordshire Terriërs en of kruisingen hiervan

Het te koop aanbieden van stamboomloze Staffordshire Terriërs of kruisingen hiervan welke in overwegende mate gelijkende zijn aan de Pitbull Terriër, is bij de Nederlandse wet niet meer verboden.

Kruisingen

Pups welke voortkomen uit kruisingen van bijvoorbeeld een Staffordshire Terriër met een Rottweiler, en die op de leeftijd van 6 maanden al in overwegende mate op een Staffordshire Terriër lijken, vielen automatisch onder de RAD. Kruisingen kunnen namelijk nooit een FCI stamboom krijgen. Kruis daarom nooit een Staffordshire Terriër met een ander ras.

Goedkoop is duurkoop

België – Elke zaterdag staan ze weer volop in de diverse landelijke dag- en advertentiebladen, Staffordshire Terriërs tegen “aantrekkelijke” prijzen. Grote “winkels” die volgepropt zijn met bakken en keuze volop. De wetgeving in België is net even anders als die in Nederland.

De puppyfabrieken doen dan ook volgens de Belgische wetgeving absoluut niets verkeerd. Anders wordt het, wanneer een Nederlander een Staffordshire Terriër koopt bij een dergelijke puppyfabriek. Als hem wordt medegedeeld dat een dergelijk puppy met “stamboom” maar € 450,00 kost, terwijl in Nederland zelf al snel € 1.000,00 voor een American Staffordshire Terriër moet worden betaald, dan is de koop gauw gesloten.

De handelaar vangt zijn centen, maar de Nederlandse eigenaar heeft een probleem. Want er komt een dag dat de Nederlander er achter zal komen dat hij/zij een pup heeft gekocht met een ECC (European Club Canine) stamboom of zelfs met een door de verkoper zelf gemaakte stamboom, en deze stambomen zijn niet erkend in Nederland. Kortom je bent in het bezit van een onofficiele Pitbullachtige. En dan is goedkoop ineens toch duurkoop.

Over het algemeen ligt de verkoopprijs voor een Am Staff pup met stamboom in Nederland tussen de € 900,00 en € 1.500,00 van een bij de Raad van Beheer geregistreerde fokker. De prijs hangt vaak af van welke bloedlijnen het betreft, of er kampioenschappen zijn behaald en welke gezondheidstests er zijn gedaan.

Pups uit België

Uiteraard kun je altijd een Staffordshire Terriër pup in België kopen, maar let dan wel op de volgende punten; Als je er eentje met stamboom wilt hebben moeten alle pups uit het nest in bezit zijn van een stamboom, je kunt binnen dit nest dus niet kiezen tussen wel of geen stamboom.

De pups moeten getatoeëerd of gechipt zijn voor ze vertrekken bij de fokker. Ook de ouders dienen een tatoeage of chip te hebben (als de ouderdieren een Nederlandse stamboom hebben, dan zijn ze gechipt, deze chipnummers moeten beginnen met 52814). Vraag gerust aan de fokker of je de papieren en de tatoeage mag zien. Een goede fokker laat je die met alle plezier zien. De pups hebben bij vertrek een voorlopig identificatiecertificaat. Je hebt hiervan twee soorten, dus let goed op! Het voorlopige identificatiecertificaat is altijd voorzien van het logo van de Sint Hubertus, en moet zijn ondertekend door de tatoeëerder/chipper. Op het voorlopige identificatiecertificaat is een sticker aangebracht met daarop vermeld het tatoeage nummer, kijk of deze overeenkomt met die van de hond. Deze bestaat altijd uit 6 letters. Krijg je deze kaart niet mee dan krijgt de pup ook geen FCI stamboom die in Nederland erkend is.

Onder de nieuwe wetgeving zal dit, als de hond zijn gedrag sociaal is, geen probleem opleveren. Geef echter altijd de voorkeur voor een pup met stamboom, liefst waarvan de ouderhonden op hun gezondheid zijn getest.

Foute stambomen

Je hebt het al uitgebreid kunnen lezen dat er naast erkende FCI-Stambomen ook een aantal stambomen in omloop zijn die dus niet erkend zijn in Nederland, maar die wel vaak als “erkend” worden verkocht. Een mooi voorbeeld (voor zover we van “mooi” mogen spreken) is de ECC (European Club Canine) stamboom. Deze stambomen worden verkocht in België zonder dat daarbij wordt medegedeeld dat het hier om een niet erkende FCI-stamboom gaat. En vaak wordt dit de kersverse hondenbezitter pas duidelijk wanneer de eigenaar de stamboom wil gaan overschrijven naar het Nederlands Honden Stamboom Boek (NHSB, waarin de Nederlandse rashonden met een FCI-Stamboom worden ingeschreven). Het kan niet vaak genoeg gezegd worden; mensen denk na alvorens je een Staffordshire Terriër koopt in België, laat je voorlichten en doe geen impulsieve koop. En is de werkelijke prijs van een FCI stamboomhoudende Staffordshire Terriër je te duur, spaar dan nog even door. Een auto koop je ook niet op stel en sprong